2023-2024 н. р.

Історичний факультет
ОПП Політологія (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Історія та правознавство) бакалавр
ОПП Середня освіта (Історія) бакалавр
ОПП Середня освіта (Історія) (магістр)
ОПП Політологія (магістр)
ОПП Історія (магістр)
ОПП Історія (магістр)
ОНП Історія та археологія
ОНП Політологія

Факультет фізичної культури
ОПП Тренер з видів спорту (бакалавр і магістр)
ОПП Середня освіта (Фізична культура) (бакалавр і магістр)
ОПП Фізична реалібітація (бакалавр)
 ОПП Фізична реабілітація (магістр)
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
ОПП Журналістика (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) (бакалавр)
ОПП Українська мова та література (035 Філологія)
ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (магістр)
ОПП Журналістика (магістр)

ОНП Філологія

Факультет іноземної філології 
ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) (бакалавр)
ОПП Англійська мова та література 035 Філологія (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Анг мова і зар літ) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Мова і література (англ, нім) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Мова і література (нім., англ.) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Мова і література (пол, англ) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) (магістр)
ОПП Середня освіта (Анг мова і зар літ) (магістр)
Педагогічний факультет
ОПП Дошкільна освіта (бакалавр)
ОПП Початкова освіта (бакалавр) 
ОПП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Образотворче мистецтво) (бакалавр) 
ОПП Дошкільна освіта (магістр) 
ОПП Початкова освіта (магістр) 
ОПП реставрація творів мистецтва (магістр) 
ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (магістр) 
ОПП Середня освіта (Образотворче мистецтво) (магістр) 
ОПП Управління навчальним закладом (магістр)
ОНП Освітні, педагогічні науки (доктор філософії) 
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи 
ОПП Практична психологія (бакалавр)
ОПП Психологія (бакалавр)
ОПП Соціальна допомога (бакалавр)
ОПП Соціально-психологічна реабілітація (бакалавр)
ОПП Спеціальна освіта (Логопедія) (бакалавр)
ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (бакалавр)
ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка, Логопедія) (бакалавр)
ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (магістр)
ОПП Спеціальна освіта (Логопедія) (магістр)
ОПП Соціальна допомога (магістри)
ОПП Психологія (магістри)
ОНП Спеціальна освіта (доктор філософії)
Природничо-економічний факультет
ОПП Біологія (бакалавр)
ОПП Екологія (бакалавр)
ОПП Готельно-ресторанна справа(бакалавр)
ОПП Економіка Підприємства (бакалавр)
ОПП Облік та Оподаткування (бакалавр)
ОПП Підприємництво і торгівля (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини.Географія) (бакалавр)
ОПП Управління персоналом та економіка праці (бакалавр)
ОПП Туризм (бакалавр)
ОПП Середня освіта (Географія. Історія) (бакалавр)
ОПП Управління персоналом та економіка праці (магістр)
ОПП Туризмознавство (магістр)
ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (магістр)
ОПП Середня освіта (Географія) (магістр)
ОПП Облік і оподаткування (магістр)
ОПП Економіка підприємства (магістр)
ОПП Екологія (магістр)
ОПП Біологія (магістр)
ОНП Біологія (доктор філософії)
Фізико-математичний факультет
ОПП Комп’ютерні науки (бакалавр)
ОПП Сердня освіта (Фізика, інформатика) (бакалавр) 
ОПП Середня освіта (Математика) (бакалаврів) 
ОПП Середня освіта (Математика) (магістр)

2022-2023 н. р.

Результати загальноуніверситетського моніторингу освітніх програм К-ПНУ (2022 р.)

ОПП Початкова освіта (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Тренер з видів спорту (бакалавр, магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Управління персоналом та економіка праці (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Українська мова і література (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Соціальна допомога (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Практична психологія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Біологія) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Історія та правознавство) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Психологія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Біологія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОНП Політологія (доктор філософії) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Дошкільна освіта. Логопедія (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Історія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Англійська мова і література (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Українська мова і література (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Екологія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Фізична реабілітація (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Фізична культура) (бакалавр, магістр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Історія) (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Готельно-ресторанна справа (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Туризм (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Облік і оподаткування (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Економіка підприємства (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Підприємництво і торгівля (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Управління персоналом та економіка праці (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (магістр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Спеціальна освіта (Логопедія) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Соціальна допомога (магістр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Історія) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОНП Спеціальна освіта (доктор філософії) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (магістр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП Біологія (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Психологія (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Політологія (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Початкова освіта (магістр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОНП Біологія (доктор філософії) (листопад 2022 р.)

ОПП Екологія (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Фізична реабілітація (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Історія (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Туризмознавство (магістр) (листопад 2022 р.)

ОНП Історія та археологія (доктор філософії) (листопад 2022 р.)

ОНП Філологія (доктор філософії) (листопад 2022 р.)

ОПП Економіка підприємства (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Облік і оподаткування (магістр) (листопад 2022 р.)

ОПП Політологія (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП Управління навчальним закладом (магістр) (жовтень 2022 р.)

ОНП Освітні, педагогічні науки (жовтень 2022 р.)

ОПП Журналістика (бакалавр) (жовтень-листопад 2022 р.)

ОПП “Середня освіта Музичне мистецтво” (бакалавр) (листопад 2022 р.)

ОПП “Середня освіта Музичне мистецтво” (магістр) (листопад 2022 р.)

2021-2022 н. р.

Результати загальноуніверситетського моніторингу освітніх програм К-ПНУ (2021 р.)

ОНП “Освітні, педагогічні науки” листопад 2021 р.

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” (бакалавр) “Дошкільна освіта” (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Початкова освіта. Англійська мова” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Початкова освіта” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Початкова освіта” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Історія та археологія)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Фізика, інформатика)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Фізика, інформатика)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Образотворче мистецтво) (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Біологія)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Музичне мистецтво)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Музичне мистецтво)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Фізична культура) (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Географія. Історія)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Географія)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Математика, інформатика)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Математика, інформатика)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)” (бакалавр)” листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Спеціальна освіта. Логопедія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Спеціальна освіта. Логопедія” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)” (бакалвр) листопад 2021 р.

ОНП “Спеціальна освіта” (доктор філософії) листопад 2021 р.

ОПП “Тренер з видів спорту” (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Історія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Історія та археологія” (магістр) листопад 2021 р.

ОНП “Історія та археологія” листопад 2021 р.

ОПП “Англійська мова і література” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Українська мова і література” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Економіка” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Економіка підприємства” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Політологія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Політологія” (магістр) листопад 2021 р.

ОНП “Політологія” (доктор філософії) листопад 2021 р.

ОПП “Практична психологія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Психологія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Психологія” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Журналістика” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Журналістика” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Облік і оподаткування” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Облік і оподаткування” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Управління персоналом та економіка праці” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Управління персоналом та економіка праці” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Управління навчальним закладом” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Підприємництво і торгівля” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Біологія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Біологія” (магістр) листопад 2021 р.

ОНП “Біологія” листопад 2021 р.

ОПП “Екологія” (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Географія” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Фізична реабілітація” (бакалавр, магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Соціальна допомога” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Соціальна допомога” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Готельно-ресторанна справа” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Готельно-ресторанна справа” (магістр) листопад 2021 р.

ОПП “Туризм” (бакалавр) листопад 2021 р.

ОПП “Туризмознавство” (магістр) листопад 2021 р.

ОНП “Математика” листопад 2021 р.

2020-2021 н. р.

Результати загальноуніверситетського моніторингу освітніх програм К-ПНУ (листопад 2020 р.)

011 Науки про освіту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020  р.)

014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

032 Історія та археологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

032 Історія та археологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

035 Філологія (Українська мова і література) першого (бакалаврського)та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

035 Філологія (Англійська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (жовтень 2020 р.)

035 Філологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (жовтень 2020 р.)

053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.) ОПП “Психологія”

051 Економіка першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

052 Політологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.) ОПП “Практична психологія”

061 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (вересень-жовтень 2020 р.)

071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

101 Екологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

106 Географія першого (бакалаврського)рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

227 Фізична терапія, ерготерапія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

013 Початкова освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Біологія) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020  р.)

014 Середня освіта (Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

231 Соціальна робота

232 Соціальна допомога

241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

242 Туризм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

Результати опитування випускників, здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів  історичного факультету ОПП Середня освіта. Історія та ОПП Cередня освіта. Історія та правознавство

2019-2020 н. р.

014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Німецька мова  і  зарубіжна література) (бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти)

014 Середня освіта (Історія) другого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Математика, Інформатика) першого та другого рівнів вищої освіти

014 Середня освіта (Географія) першого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) для першого та другого рівнів вищої освіти

014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна літератра) для першого рівнія вищої освіти

016 Спеціальна освіта першого, другого та третього рівнів вищої освіти (жовтень 2019 р.)

016 Спеціальна освіта першого, другого та третього рівнів вищої освіти (квітень 2020 р.)  

017 Фізична культура і спорт для другого ступеня вищої освіти (вступ 2018 р.)

017 Фізична культура і спорт  для першого ступеня вищої освіти (вступ 2016 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2019 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2018 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2017 р.)

035 Філологія (Українська мова і література) (бакалавр) (жовтень 2019 р.)

053 Психологія другого рівня вищої освіти

053 Практична психологія першого рівня вищої освіти

101 Екологія першого рівня вищої освіти

061 Журналістика

227 Фізична реабілітація

232 Соціальне забезпечення першого та другого рівнів вищої освіти

241 Готельно-ресторанна справа

Матеріали загальноуніверситетського моніторингу серед здобувачів вищої освіти з питань якості освіти та якості організації освітнього процесу (жовтень 2019 р.)