014 Середня освіта (Біологія) (бакалавр) ГЕР

014 Середня освіта (Біологія) (бакалавр)

013 Початкова освіта (бакалавр) ГЕР

013 Початкова освіта (бакалавр)

053 Психологія (магістр) ГЕР

053 Психологія (магістр)

232 Соціальна допомога (магістр)

091 Біологія (магістр) ГЕР

091 Біологія (магістр)

014 Середня освіта (Географія) (бакалавр)

014 Середня освіта (Географія) (бакалавр) ГЕР

061 Журналістика (магістр)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) (магістр)

 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (магістр)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (магістр)

015 Професійна освіта (Охорона праці) (магістр)

014 Середня освіта (Географія) (магістр)

012 Дошкільна освіта (магістр)

071 Облік і оподаткування (магістр)

076 Підприємництво і торгівля (магістр)

052 Політологія (магістр)

013 Початкова освіта (магістр)

073 Управління навчальним закладом (магістр)

073 Управління персоналом та економіка праці (магістр)

014 Середня освіта (Фізична культура) (магістр)

227 Фізична реабілітація (магістр)

073 Управління персоналом та економіка праці (магістр)

242 Туризмознавство (магістр) 

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво (бакалавр)

6.020303 Філологія (Мова і література (польська))* (бакалавр)