Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (березень 2023 р.)

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ” (лютий 2023 р.)

Результати анкети «Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання» (лютий 2023 р.)

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2022 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (квітень-червень 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (березень 2022 р.)

Результати анкети “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” (грудень 2021 р.)

Результати анкети “Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін”

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ”

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти через анкету “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (за освітніми програмами, червень 2021 р.)

Результати анкети здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (за освітніми програмами, червень 2021 р.)

Результати анкети здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (за освітніми програмами, лютий 2021 р.)

Результати анкети здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (за освітніми програмами, лютий 2021 р.)

Результати анкети НПП “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (лютий 2021 р.)

Освітня програма очима здобувачів освіти