2022-2023 н. р.

Результати опитування учасників освітнього процесу в К-ПНУ з питань будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій

Опитування науково-педагогічних працівників щодо якості процесів визнання документів про освіту та прикладів мікрокваліфікацій

Опитування Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» щодо впровадження автономності українських ЗВО в контексті європейського досвіду університетської автономії

Результати опитування здобувачів вищої освіти Університету Огієнка шляхом анкетування «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету “Викладач очима студентів” за 2021-2022 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету “Освітня програма спеціальності очима здобувачів вищої освіти” (жовтень-листопад 2022 р.)

Результати опитування учасників освітнього процесу в К-ПНУ з питань будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій (20-26 грудня 2022 р.)

2021-2022 н. р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах (червень 2022)

Зростання показників К-ПНУ в рейтингу даних наукометричної бази SCOPUS-2022

Результати опитування здобувачів вищої освіти про безпечне освітнє середовище (березень 2022 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ» (лютий 2022 р.)

Результати анкети “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (лютий 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (2021 р.)

Результати анкети про студентів-першокурсників (2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (грудень 2021 р.)

Результати анкетування «Викладач очима студентів» За результатами 2020-2021 навчального року

Замітка про результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету «Організація освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (грудень 2021 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» (листопад-грудень 2021р.)

Замітка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Результати анкети “Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін “

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ”

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувачів вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»

Результати анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.)

2020-2021 н. р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (квітень 2021 р.)

Результати анкети науково-педагогічних працівників “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (лютий 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (лютий 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ (січень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання щодо ступеня поінформованості про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми

Результати опитування науково-педагогічних працівників університету через анкету “Дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину”

Результати опитування здобувачів вищої освіти університету через анкету “Дистанційні технології навчання в освітньому процесі  в період карантину”

Результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня “бакалавр” денної та заочної форм навчання через анкету “Для студентів-першокурсників”

Протокол анкети про організацію освітнього процесу (листопад 2020 р.)

Протокол анкети про дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину (грудень 2020 р.)

Протокол опитування науково-педагогічних працівників про дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину (грудень 2020 р.)

Протокол анкети виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни/практики/курсової/дипломної роботи) (листопад 2020 р.)

2019-2020 н. р.

Результати науково-педагогічної практики аспірантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології (травень 2020 р.)

Результати науково-педагогічної практики аспірантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології (березень 2019 р.)

Про результати участі здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету в онлайн опитуванні Державної служби якості освіти України щодо використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантину

Результати опитування про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину

Результати опитування науково-педагогічних працівників університету про дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину

#Навчаємо та навчаємося дистанційно (результати опитування здобувачів вищої освіти університету про дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину)

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 052 Політологія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 061 Журналістика, ОПП Реклама та зв’язки з громадськістю
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта за ОПП Середня освіта (Історія)
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 032 Історія та археологія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 103 Науки про Землю
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія) за ОПП 014.07 Середня освіта (Географія)
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 101 Екологія
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія)
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 091 Біологія
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта за ОПП  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика) за ОПП 014.08 Середня освіта (Фізика)
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність:  014 Середня освіта (Математика) за ОПП 014.04 Середня освіта (Математика)
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність:  122 Комп’ютерні науки
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
      Анкета “Вкладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 051 Економіка за ОПП Економіка підприємства
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за ОПП Підприємництво і торгівля
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 242 Туризм за ОПП Туризм
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 073 Менеджмент, за ОПП Управління персоналом та економіка праці
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
      Анкета “Викладач очима студдентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність:  014.11 Середня освіта (Фізична культура)
      Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність:  014 Середня освіта, 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
      “Анкета викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 061 Журналістика
      “Анкета викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 035  Філологія, за ОПП Українська мова і література
      “Анкета викладач очима студентів” 4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 035 Філологія, за ОПП Англійська мова і література

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 014 Середня освіта, 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів”  Спеціальність: 014 Середня освіта, 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) 

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів”  Спеціальність: 014 Середня освіта, 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)  

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність:  231 Соціальна робота за ОПП Соціальна робота

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціаьність: 232 Соціальне забезпечення, за ОПП Соціальна допомога

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 016 Спеціальна освіта, за ОПП (Спеціальна освіта) Логопедія

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 016 Спеціальна освіта, за ОПП(Спеціальна освіта) Олігофренопедагогіка

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс

Анкетування “Викладач очима студентів” 053 Психологія

      “Анкета викладач очима студентів”  4 курс