2022-2023 н. р.

ДУБІНСЬКИЙ В.А., перший проректор, кандидат історичних наук, доцент – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Нормативне забезпечення діяльності закладу вищої освіти: зміст, проблеми та перспективи.

2. Реформа вищої освіти в Україні: зміни чи виклики?

БЕСАРАБЧУК Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Функціонування в університеті системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

2. Міжнародний досвід закладів вищої освіти з питань організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) та його впровадження в К-ПНУ.

3. Якість вищої освіти розпочинається на кафедрі: індикатори, інструменти та проведення оцінювання якості.

РОМАНЮК В.М., керівник центру інформаційних технологій – 0,2 кредити (6 год.):

1. Впровадження сучасних інтерактивних методик викладання навчальних дисциплін в університеті.

2. Використання можливостей єдиного інформаційного середовища університету в професійній діяльності науково-педагогічного працівника.

КОВАЛЕНКО Н.Д., учений секретар, доцент кафедри української мови, доктор філологічних наук, доцент – 0,13 кредити (4 год.):

1. Культура української мови в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти.

2. Основні шляхи застосування змін до правопису в освітньому процесі та в професійній діяльності науково-педагогічного працівника університету.

СТОРЧОВА Т.В., керівник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти університету.

2. Освітня міжнародна діяльність університету Огієнка: міжнародні проєкти, програми, стипендіальні та урядові міжнародні програми.

3. Участь науково-педагогічних працівників університету в програмі «Еразмус+ за напрямом КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти».