Результати першого квартального онлайнового опитування Державної служби якості освіти України здобувачів освіти і викладачів ЗФПО/ЗВО з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану

Річний звіт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за 2022 рік

Доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2022 році 

Рекомендації НАЗЯВО стосовно внутрішнього забезпечення якості

Додаток 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Додаток 2. Рекомендації для покращення якості вищої освіти в Україні

Додаток 3. Модельне положення про центр забезпечення якості юридичної освіти

Додаток 4. Положення про Центр забезпечення якості НаУКМА

Додаток 5. Положення внутрішнє забезпечення якості НаУКМА

Додаток 6. Освітня програма професійного розвитку викладачів Національного університету “Києво-Могилянська академія”