Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти є структурним підрозділом К-ПНУ, діяльність якого спрямована на забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), здійснення координації та контролю за організацією освітнього процесу в університеті та його відповідності стандартам вищої освіти.

Новини К-ПНУ

Нормативно-правова база