Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Kamianets-Podilskyi

2023 рік

Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2022-2023 н. р.

Шестеро студентів К-ПНУ стали учасниками Програми ЄС Еразмус+

Опитування щодо застосування масових відкритих онлайнових курсів в освітній діяльності

Опитування щодо організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану

Фінальне заняття проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Університет Огієнка покращив рейтингові показники діяльності в рейтингу університетів України «Топ-200 Україна 2023»

Університет Огієнка серед 30 кращих українських університетів у рейтингу Times Higher Education-2023

Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти в сучасних умовах на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

Опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності В К-ПНУ

Участь науково-педагогічних працівників у розвитку інклюзивної освіти в Університеті Огієнка на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

Університет Огієнка продовжує успішну акредитацію освітніх програм!

Нормативно-правові основи організації професійної діяльності викладача Університету Огієнка на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

Сучасні підходи до організації ефективної взаємодії Університету Огієнка та випускників і роботодавців на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ

Комерціалізація результатів наукових досліджень і пошук грантових пропозицій на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка»

Результати опитування учасників освітнього процесу в К-ПНУ з питань будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій

Результати першого квартального онлайнового опитування Державної служби якості освіти України здобувачів освіти і викладачів ЗФПО/ЗВО з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану

Сучасні педагогічні, управлінські підходи й психологічні закономірності науково-педагогічної діяльності викладача на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка»

Університет Огієнка продовжує успішну акредитацію освітніх програм!

Опитування щодо соціальної відповідальності в закладах вищої освіти України

Чергове засідання ректорату К-ПНУ: нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти, стан підготовки структурних підрозділів університету до атестації, виконання планів заходів щодо усунення виявлених недоліків під час акредитацій освітніх програм, актуальні питання забезпечення безпекових умов навчання та проживання в гуртожитках університету

Європейські цінності, обмін досвідом, нові перспективи від Еразмус+

У К-ПНУ розпочала роботу група психологічної підтримки для освітян у межах проєкту «Поруч»

Університет Огієнка в рейтингу акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022 років

Студентам про академічну доброчесність

Еразмусівці К-ПНУ діляться досвідом викладання та стажування в університетах ЄС

Поради з розвитку кар’єри

Робота сучасного викладача з реалізації принципів академічної доброчесності та заходів врегулювання конфліктних ситуацій на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка»

Розвиваємо інклюзивне середовище в регіоні

Academic Mobility Platform у дії: поговоримо про Еразмус+

Опитування щодо виявлення будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій в К-ПНУ

Участь студентів К-ПНУ в тренінгу з психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій

Газета “Подолянин” “Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти!”

Навчально-методична робота сучасного викладача на заняттях проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка»

Дискусійний клуб «Що ми знаємо про академічну доброчесність?» (зустріч друга)

FutureLearn – простір неформальної освіти в К-ПНУ

Університет Огієнка покращив свої позиції у щорічному рейтингу українських ЗВО за показниками даних наукометричної бази Scopus-2023

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти: у К-ПНУ відбулося розширене засідання Ради роботодавців університету у форматі круглого столу

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Участь студентів Університету Огієнка в тренінгу «Побудова ділової кар’єри та професійний розвиток»

Основні тенденції розвитку науки в молодіжному середовищі Університету Огієнка

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Обговорення звітних матеріалів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2022 рік в Університеті Огієнка

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Освітньо-науковий простір Університету Огієнка для розвитку молодих викладачів

Круглий стіл: «Обговорення Проєкту Стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти»

Засідання вченої ради К-ПНУ: внесення змін до Плану роботи вченої ради К-ПНУ, затвердження нових освітніх програм і навчальних планів, закріплення освітніх компонентів за кафедрами, результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти, міжнародні угоди університету та їх реалізація

STEM-Весна-2023: застосування технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Діджиталізація об’єднує: в Університеті Огієнка відбулись відкриті онлайнові лекції від викладачів провідних європейських університетів

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в рейтингу uniRank-2023

Опитування науково-педагогічних працівників щодо якості процесів визнання документів про освіту та прикладів мікрокваліфікацій

Опитування Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» щодо впровадження автономності українських ЗВО в контексті європейського досвіду університетської автономії

Поради з розвитку кар’єри

Затверджено склад Наглядової ради К-ПНУ

Панельне обговорення «Сексуальні домагання, дискримінація, булінг: що робити, куди звертатися, як реагувати»
Результати опитування здобувачів вищої освіти Університету Огієнка шляхом анкетування «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»
Актуальні вакансії. До уваги випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка!

Долучайтеся до заходів з удосконалення якості освітньої діяльності в К-ПНУ!

Поради з розвитку кар’єри: Де шукати роботу?

Команда Університету Огієнка серед авторів монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практик» проєкту Teaching Excellence

Міжнародні проєкти, стипендіальні та урядові міжнародні програми в проєкті «Школа професійного розвитку науково-педагогічних працівників К-ПНУ»

Дайджест академічної мобільності

Заняття із лінгвістики у проєкті «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» – 2023

Університет Огієнка покращив свої позиції у щорічному рейтингу ЗВО України за результатами вступної кампанії, що відбулася у 2022 році

Нова хвиля міжнародної академічної мобільності в Університеті Огієнка

Удосконалення викладання та навчання в університеті на основі сучасних цифрових сервісів й освітніх платформ

Міжнародна академічна мобільність: досвід участі

Проєкт «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» – 2023

Університет Огієнка покращив свої позиції в міжнародному рейтингу університетів світу «Ranking web of universities (Webometrics)» – 2023

Міжнародна академічна мобільність: можливості та перспективи

Відбулося засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ

Нові документи, які регламентують розвиток академічної мобільності Університету Огієнка

Результати опитування учасників освітнього процесу в К-ПНУ з питань будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій

2022 рік

Результати опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Команда Університету Огієнка в проєкті Teaching Excellence: фінальна зустріч та перспективи подальшої співпраці

Опитування щодо виявлення будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій в К-ПНУ

К-ПНУ в рейтингу найпопулярніших вишів серед вступників

Проведення онлайн-тренінгів компанією Google Україна для педагогічних і науково-педагогічних працівників

Інструкція використання НПП автоматизованої інформаційної системи К-ПНУ «Щорічний рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» в 2021-2022 н. р.

Університет Огієнка в рейтингу вишів за результатами вступної кампанії 2021 року

Чергова онлайнова зустріч у проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (05.04.2022 р.)

Культура мовлення сучасного викладача як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладача К-ПНУ» (17.02.2022 р.)

Впровадження системи електронного документообігу в К-ПНУ

Працевлаштування випускників університету як предмет обговорення під час зустрічі в проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (10.02.2022 р.)

Чергова зустріч в межах проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (04.02.2022 р.)

К-ПНУ в міжнародному рейтингу  університетів “Webometrics Ranking of World’s Universities” – 2022 р.

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (21.01.2022 р.)

Професіоналізм науково-педагогічних працівників як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

Нові зустрічі проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка» (23.12.21 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (грудень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету «Організація освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (грудень 2021 р.)

Академічна доброчесність як предмет обговорення в проєкті “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (16.12.2021 р.)

Замітка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Зустріч у межах проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»  (09.12.2021 р.)

Відбулося чергове засідання ради роботодавців (03.12.21 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / кваліфікаційної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.) 

Моніторинг освітніх програм спеціальностей К-ПНУ в 2021 р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети “Для студентів-першокурсників” (вересень-жовтень 2021 р.)

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми “Біологія”

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» 

К-ПНУ в рейтингу 100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

Відбулося четверте засідання Ради роботодавців К-ПНУ

Університет Огієнка став учасником другого (2021-2022) циклу проєкту “Програми вдосконалення викладання у вищій школі”

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (01.06.2021 р.)

Чергові онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Школа професійного розвитку викладачів університету Огієнка»

Університет Огієнка в рейтингу “ТОП-200 Україна 2021”

Відбулося чергове засідання Ради роботодавців К-ПНУ (28.05.2021 р.)

Участь навчально-методичного центру забезпечення якості освіти в онлайн-заході щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (квітень 2021 р.)

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців К-ПНУ (28.04.2021 р.)

Університет Огієнка в щорічному рейтингу даних наукометричної бази SCOPUS-2021

Нові онлайнові зустрічі в “Школі професійного розвитку викладачів університету Огієнка”

Нові зустрічі в межах проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

До уваги випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Актуальні вакансії”_

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладачів університету Огієнка”

Участь навчально-методичного центру забезпечення якості освіти у другому формі “Досконалість викладання і навчання у вищій освіті”

Продовження реалізації проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністрації К-ПНУ про освітній процес у мережі

Університет у рейтингу вишів за результатами вступної кампанії у 2020 році

К-ПНУ долучився до проведення загальноміського вебінару «Академічна доброчесність проблеми дотримання та пріоритети поширення в освітньо-науковому просторі

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в міжнародному рейтингу університетів світу «Ranking web of universities (Webometrics)» (січень 2021 р.)

Чергове засідання вченої ради (грудень 2020 р.)

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладача”

Реалізація проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Оголошення про онлайн-опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету

Розпочалась реалізація проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Запрошуємо взяти участь в онлайн-опитуванні

Результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання щодо ступеня поінформованості про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми

Поширюємо досвід участі в міжнародному проєкті

Якість підготовки здобувачів вищої освіти підтверджено!

Замітка про результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня “бакалавр” денної та заочної форм навчання через анкету “Для студентів-першокурсників”

Нагородження переможців рейтингу здобувачів вищої освіти серед студентів

Вчимося, щоб бути чесними, справедливими, відповідальними: у К-ПНУ розпочато цикл зустрічей зі студентами з питань академічної доброчесності

Організаційна зустріч в межах міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» від Університету імені Масарика

Замітка про проєкт навчально-методичного центру забезпечення якості освіти «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Спеціальна освіта

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки

Наказ “Про продовження карантину”