К-ПНУ в рейтингу найпопулярніших вишів серед вступників

Проведення онлайн-тренінгів компанією Google Україна для педагогічних і науково-педагогічних працівників

Інструкція використання НПП автоматизованої інформаційної системи К-ПНУ «Щорічний рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» в 2021-2022 н. р.

Університет Огієнка в рейтингу вишів за результатами вступної кампанії 2021 року

Чергова онлайнова зустріч у проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (05.04.2022 р.)

Культура мовлення сучасного викладача як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладача К-ПНУ» (17.02.2022 р.)

Впровадження системи електронного документообігу в К-ПНУ

Працевлаштування випускників університету як предмет обговорення під час зустрічі в проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (10.02.2022 р.)

Чергова зустріч в межах проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (04.02.2022 р.)

К-ПНУ в міжнародному рейтингу  університетів “Webometrics Ranking of World’s Universities” – 2022 р.

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (21.01.2022 р.)

Професіоналізм науково-педагогічних працівників як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

Нові зустрічі проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Університету Огієнка» (23.12.21 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (грудень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету «Організація освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (грудень 2021 р.)

Академічна доброчесність як предмет обговорення в проєкті “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ” (16.12.2021 р.)

Замітка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Зустріч у межах проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»  (09.12.2021 р.)

Відбулося чергове засідання ради роботодавців (03.12.21 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / кваліфікаційної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.) 

Моніторинг освітніх програм спеціальностей К-ПНУ в 2021 р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети “Для студентів-першокурсників” (вересень-жовтень 2021 р.)

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми “Біологія”

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» 

К-ПНУ в рейтингу 100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

Відбулося четверте засідання Ради роботодавців К-ПНУ

Університет Огієнка став учасником другого (2021-2022) циклу проєкту “Програми вдосконалення викладання у вищій школі”

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (01.06.2021 р.)

Чергові онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Школа професійного розвитку викладачів університету Огієнка»

Університет Огієнка в рейтингу “ТОП-200 Україна 2021”

Відбулося чергове засідання Ради роботодавців К-ПНУ (28.05.2021 р.)

Участь навчально-методичного центру забезпечення якості освіти в онлайн-заході щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (квітень 2021 р.)

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців К-ПНУ (28.04.2021 р.)

Університет Огієнка в щорічному рейтингу даних наукометричної бази SCOPUS-2021

Нові онлайнові зустрічі в “Школі професійного розвитку викладачів університету Огієнка”

Нові зустрічі в межах проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

До уваги випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Актуальні вакансії”_

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладачів університету Огієнка”

Участь навчально-методичного центру забезпечення якості освіти у другому формі “Досконалість викладання і навчання у вищій освіті”

Продовження реалізації проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністрації К-ПНУ про освітній процес у мережі

Університет у рейтингу вишів за результатами вступної кампанії у 2020 році

К-ПНУ долучився до проведення загальноміського вебінару «Академічна доброчесність проблеми дотримання та пріоритети поширення в освітньо-науковому просторі

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в міжнародному рейтингу університетів світу «Ranking web of universities (Webometrics)» (січень 2021 р.)

Чергове засідання вченої ради (грудень 2020 р.)

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладача”

Реалізація проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Оголошення про онлайн-опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету

Розпочалась реалізація проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Запрошуємо взяти участь в онлайн-опитуванні

Результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання щодо ступеня поінформованості про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми

Поширюємо досвід участі в міжнародному проєкті

Якість підготовки здобувачів вищої освіти підтверджено!

Замітка про результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня “бакалавр” денної та заочної форм навчання через анкету “Для студентів-першокурсників”

Нагородження переможців рейтингу здобувачів вищої освіти серед студентів

Вчимося, щоб бути чесними, справедливими, відповідальними: у К-ПНУ розпочато цикл зустрічей зі студентами з питань академічної доброчесності

Організаційна зустріч в межах міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» від Університету імені Масарика

Замітка про проєкт навчально-методичного центру забезпечення якості освіти «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Спеціальна освіта

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки

Наказ “Про продовження карантину”