Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (квітень 2023 р.)

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ” (лютий 2023 р.)

Результати анкети «Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання» (лютий 2023 р.)

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (березень 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (2021 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін”

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ”

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати анкети “Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)” (вересень-жовтень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти через анкету “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (червень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти через анкету “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину (червень 2021 р.)

Результати анкети здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (за освітніми програмами, лютий 2021 р.)

Результати анкети здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання (за освітніми програмами, лютий 2021 р.)

Результати анкети НПП “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання” (лютий 2021 р.) 

Освітня програма очима здобувачів освіти