2020-2021 н. р.

011 Науки про освіту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020  р.)

014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

032 Історія та археологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

032 Історія та археологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

035 Філологія (Українська мова і література) першого (бакалаврського)та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

035 Філологія (Англійська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (жовтень 2020 р.)

035 Філологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (жовтень 2020 р.)

053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

051 Економіка першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

052 Політологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

061 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (вересень-жовтень 2020 р.)

071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

101 Екологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

106 Географія першого (бакалаврського)рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

227 Фізична терапія, ерготерапія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

013 Початкова освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Біологія) другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

014 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020  р.)

014 Середня освіта (Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

091 Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад 2020 р.)

231 Соціальна робота

232 Соціальна допомога

241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

242 Туризм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (листопад 2020 р.)

Результати опитування випускників, здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів  історичного факультету ОПП Середня освіта. Історія та ОПП Cередня освіта. Історія та правознавство

2019-2020 н. р.

014 Середня освіта (Німецька мова  і  зарубіжна література) (бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти)

014 Середня освіта (Історія) другого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Математика, Інформатика) першого та другого рівнів вищої освіти

014 Середня освіта (Географія) першого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого рівня вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) для першого та другого рівнів вищої освіти

014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна літератра) для першого рівнія вищої освіти

016 Спеціальна освіта першого, другого та третього рівнів вищої освіти (жовтень 2019 р.)

016 Спеціальна освіта першого, другого та третього рівнів вищої освіти (квітень 2020 р.)  

017 Фізична культура і спорт для другого ступеня вищої освіти (вступ 2018 р.)

017 Фізична культура і спорт  для першого ступеня вищої освіти (вступ 2016 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2019 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2018 р.)

017 Фізична культура і спорт для першого рівня вищої освіти (вступ 2017 р.)

035 Філологія (Українська мова і література)

053 Психологія другого рівня вищої освіти

053 Практична психологія першого рівня вищої освіти

101 Екологія першого рівня вищої освіти

061 Журналістика

227 Фізична реабілітація

232 Соціальне забезпечення першого та другого рівнів вищої освіти

241 Готельно-ресторанна справа