з/п
Час Дата Форма проведення Спікери
1. 1600 30.11.2020 р. Онлайн Бесарабчук Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти
2. 1500 07.12.2020 р. Онлайн Мазур Н.А., завідувач кафедри економіки і дприємства, д-р. екон. наук, проф., голова комісії з питань академічної доброчесності;
Бесарабчук Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти
3. 1500 10.12.2020 р. Онлайн Адамовський В.І., керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштування випускників університету, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, канд. іст. наук, доцент;
Бесарабчук Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти
4. 1500 16.12.2020 р. Онлайн Шевчук З. С., канд. філол. наук, старший викладач кафедри української мови, методист вищої категорії навчального відділу
5. 1500 17.12.2020 р. Онлайн Дуткевич Т.В., завідувач, професор кафедри психології освіти, канд. психол. наук, професор
6. 1530 09.03.2021 р. Онлайн Дуткевич Т.В., завідувач, професор кафедри психології освіти, канд. психол. наук, професор
7. 1400 12.03.2021 р. Онлайн Воєвідко Л.М., керівник навчально-методичного відділу, доцент кафедри музичного мистецтва, канд. пед. наук, доцент
8.  1500  16.03.2021 р. Онлайн Романюк В.М., начальник центру інформаційних технологій
9. 1530  18.03.2021 р. Онлайн Романюк В.М., начальник центру інформаційних технологій
10. 1530  25.03.2021 р.  Онлайн Сліпачук Н.М., керівник Лінгвістичного центру
11.  1400  01.04.2021 р. Онлайн Сідорова О.В., головний бухгалтер 
12. 1500 08.04.2021 р. Онлайн Миронова С.П., завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, д-р пед. наук, професор
13. 1500 14.04.2021 р. Онлайн Миронова С.П., завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, д-р пед. наук, професор
14. 1500 15.04.2021 р. Онлайн Коваленко Н.Д., учений секретар, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент