Нові зустрічі в межах проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ»

До уваги випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Актуальні вакансії”_

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладачів університету Огієнка”

Участь навчально-методичного центру забезпечення якості освіти у другому формі “Досконалість викладання і навчання у вищій освіті”

Продовження реалізації проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністрації К-ПНУ про освітній процес у мережі

Університет у рейтингу вишів за результатами вступної кампанії у 2020 році

К-ПНУ долучився до проведення загальноміського вебінару «Академічна доброчесність проблеми дотримання та пріоритети поширення в освітньо-науковому просторі

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в міжнародному рейтингу університетів світу «Ranking web of universities (Webometrics)» (січень 2021 р.)

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Нові зустрічі проєкту “Школа професійного розвитку викладача”

Реалізація проєкту “Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

Оголошення про онлайн-опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету

Розпочалась реалізація проєкту «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Запрошуємо взяти участь в онлайн-опитуванні

Результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання щодо ступеня поінформованості про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми

Поширюємо досвід участі в міжнародному проєкті

Якість підготовки здобувачів вищої освіти підтверджено!

Замітка про результати опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня “бакалавр” денної та заочної форм навчання через анкету “Для студентів-першокурсників”

Нагородження переможців рейтингу здобувачів вищої освіти серед студентів

Вчимося, щоб бути чесними, справедливими, відповідальними: у К-ПНУ розпочато цикл зустрічей зі студентами з питань академічної доброчесності

Організаційна зустріч в межах міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» від Університету імені Масарика

Замітка про проєкт навчально-методичного центру забезпечення якості освіти «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Спеціальна освіта

Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки

Наказ “Про продовження карантину”