Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

Лист про боротьбу з домашнім насильством 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Глосарій доброчесність

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432

Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що відносяться до категорій з цивільного захисту

Лист про академічний плагіат з рекомендаціями

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти

Зведений перелік ЗВО Додаток до наказу 246 цивільний захист

Щодо акредитації освітніх програм

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти

Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм

Щодо підготовки до проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2018 році

Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного

Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення

Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних

 

Поиск
Рубрики
Архивы
Ссылки